Beursbericht

Noteer alvast in uw agenda, Solids Dortmund, 9 en 10 oktober 2024

SOLIDS DORTMUND KEMP

Bezoek MBA Instruments op standnummer L40, Hal 5

software voor elke technische dienst

Een programma dat voor iedere technische dienst een uitkomst is bij het beheer en de planning van het bedrijfsmiddelenonderhoud.

In een groot aantal uiteenlopende sectoren wordt reeds tot grote tevredenheid van BOP gebruik gemaakt.

BOP is het ideale hulpmiddel voor uw TD.

Deze applicatie zorgt voor aanzienlijke en structurele verbetering van het bedrijfsmiddelenonderhoud en is zeer flexibel van opzet. Op basis van de ervaringen en de inbreng van onze klanten blijft BOP zich continue ontwikkelen.
De laatste versie -BopV5 -is voorzien van nog meer mogelijkheden om het bedrijfsmiddelenonderhoud te optimaliseren.
BopV5 is geschikt voor gebruik in talloze bedrijfssectoren. Zo wordt BopV5 bijvoorbeeld gebruikt bij waterschappen, waterleidingbedrijven, transportbedrijven en in de industrie. Doordat in BopV5 gebruik wordt gemaakt van een uitgekiend aantal parameters kan het programma snel naar de wensen van de gebruiker worden ingericht en zijn aanpassingen voor verscheidene bedrijfssectoren mogelijk.

Door nauw contact met de gebruikers en een intensieve samenwerking met haar partners onderhouden wij aansluiting met de praktijk. Dit maakt dat onze gebruikers hun werkwijze herkennen in de programmatuur.
Op de volgende pagina's kunt u lezen wat BopV5 voor uw bedrijf kan betekenen.