Beursbericht

Noteer alvast in uw agenda, Solids Antwerpen, 21 & 22 oktober 2020

Solids Rotterdam 2019

Ons standnummer is 4202

Module beschrijving

Objecten

De module objecten vormt het hart van BopV5. Van een object kan informatie zoals merk, type, leverancier en aanschafdatum worden vastgelegd. Aan een object kan verder nog het preventief onderhoudsplan worden gekoppeld, waarmee het mogelijk wordt het preventief onderhoud te plannen (zie ook werkorders). Ook is het mogelijk om aan een object technische documentatie te koppelen. Beschikbare informatie: uitgevoerd preventief onderhoud, vastgelegde storingen, verbruikte onderdelen en uitgevoerde kalibraties.

Scherm storingenlijst

Werkorders

Alle werkzaamheden die aan een object worden uitgevoerd, of het nu preventief onderhoud of een storing betreft, wordt op een werkorder geregistreerd. Op een werkorder kan verder de bestede tijd en gebruikte onderdelen worden vastgelegd, zodat een inzicht in de gemaakte kosten ontstaat. Onderdelen die voor een werkorder nodig zijn kunnen via de module inkoop worden besteld.

Inkoop

Via de module inkoop kunnen nieuwe onderdelen worden besteld. Voor voorraad onderdelen kan een besteladvieslijst worden aangemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige voorraad, de reeds uitgebrachte bestellingen en de benodigde onderdelen voor openstaande werkorders. Met deze module is het verder mogelijk om inzicht te krijgen in het voorraadverloop van een onderdeel.

Periodeplanning

Met deze module is het mogelijk om het preventief onderhoud voor een bepaalde periode te laten berekenen. Hierdoor is het mogelijk om vooraf te bekijken hoeveel tijd en kosten er gemoeid zijn met het uitvoeren van het preventief onderhoud zoals dat bij de objecten is ingevoerd. Doordat er diverse scenario's kunnen worden vastgelegd kan met deze module inzicht worden verkregen in de consequenties van aanpassingen in het onderhoudsbeleid. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het schrappen van een deel van het preventief onderhoud op het budget voor het komend jaar? Deze module biedt een technische dienst het zo noodzakelijke inzicht dat gewenst is bij het plannen van het onderhoud.

Budgettering

In deze module kunnen de budgetten per jaar worden vastgelegd. Tevens kan worden vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor een budget en hoe dit is opgebouwd. Doordat deze module gekoppeld is met de tijdregistratie, werkorders en inkoop ontstaat er inzicht in de kosten die geboekt zijn op een budget.

Tijdregistratie

Uren die geboekt worden op een werkorder zijn ook via de tijdregistratie op te vragen. Ook kunnen uren rechtstreeks via deze module worden ingevoerd. Op deze manier is het mogelijk om een sluitende urenadministratie op te bouwen.

Kalibratie

Speciaal voor het registreren van kalibraties aan meetinstrumenten hebben wij deze module ontwikkeld. Na het invoeren van de gemeten waarden wordt er direct aangegeven of een instrument gejusteerd moet worden of dat de waarden nog binnen het (vooraf) opgegeven bereik liggen. Wanneer de meting geautomatiseerd wordt uitgevoerd of dermate complex is dat deze niet via een standaard programma kan worden vastgelegd is het nog altijd mogelijk om een koppeling te maken naar een kalibratiedocument. De ingevoerde gegevens zijn bij het object direct zichtbaar.