Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

18-10-2021

KEMP BV ontwerpt inblaasbeveiliging ter voorkoming van het inblazen in de verkeerde silo.

lees meer ...

16-05-2021

KEMP BV werkt aan een oplossing ter voorkoming van het inblazen in de verkeerde silo.

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat de aandacht voor “efficiënt onderhoud” in de industrie toeneemt. Zo ook bij bedrijven in de veevoederindustrie. De productie van veevoeders, vindt plaats in een markt waar maximale prestaties moeten worden geleverd tegen een optimale prijs. Het pakket BopV5 helpt enkele bedrijven uit deze industrie de gestelde doelen te realiseren. Het pakket heeft uitgebreide mogelijkheden en kent een goede prijs/ kwaliteitsverhouding. Uitgebreide info vindt u op onze website.
Onderstaand vindt u voorbeelden van veevoederbedrijven die recent BopV5 in gebruik hebben genomen.

“De Heus” te Meppel is vorig jaar gestart met het werken met BopV5. Men heeft de installatie en het vullen van de database voortvarend aangepakt en al vrij snel werden de eerste resultaten zichtbaar. Momenteel werkt men volledig met het systeem en vinden evaluaties van het systeem plaats. Op basis daarvan zal men verder gaan met het optimaliseren van het systeem en het technisch beheer.

Bij een collega bedrijf, Agrifood, werkt men via het technisch dienstverlenend bedrijf van Mourik Meppel BV ook met BopV5. Aangezien de laatste jaren bedrijven kiezen voor het (gedeeltelijk) uitbesteden van onderhoud, is de laatste jaren ook in de programmatuur van BopV5 geïnvesteerd om in te spelen op de specifieke eisen van de dienstverlenende bedrijven.

DOC Kaas in HoogevenDOC Kaas in Hoogeveen is al vele jaren gebruiker van BopV5. Ondanks dat men veel onderhoud door externe bedrijven laat uitvoeren, gebruikt men BopV5 om grip op de kosten te houden. Dat doet men door een strikte inkoop procedure te hanteren. Daartoe kent het programma verschillende fases voor een bestelling:

  • Aangevraagd
  • Besteld
  • Ontvangen
  • Betaald

De gegevens en statussen van de bestellingen worden door de administratie gebruikt om facturen te controleren en te accorderen.
Ontvangstregistratie kan per bestelregel en deellevering plaatsvinden.
Als ervaren gebruiker van het eerste uur binnen DOC Kaas treedt Marcel Botter Fik ook op als coördinator voor BopV5 binnen het bedrijf. De medewerkers van DOC Kaas maken intensief gebruik van BopV5 en daarbij hebben zij als gebruikers ook bijgedragen tot de continue verbetering van BopV5. Het accent daarbij ligt op het verder verbeteren van het bedieningsgemak van het pakket. Daarnaast is het pakket mede door input van DOC Kaas enorm in functionaliteit gegroeid. Wij luisteren naar onze gebruikers, samen met onze klanten komen we tot de beste oplossingen.

Samenwerking met Duits advies bureau P.P.E.
Omdat er al enkele jaren sprake was van samenwerking bij eerdere projecten, in onder andere België en Marokko, hebben we gekozen voor een intensievere samenwerking. Hoewel P.P.E. en KEMP qua omvang gelijk aan elkaar zijn, zijn er duidelijke accent verschillen.
De kracht van P.P.E. ligt onder andere in een ervaring van ruim 25 jaar in de bouwstoffen en diervoeder industrie, terwijl KEMP met het dealerschap van BopV5 een goed antwoord heeft op de problemen van veel productie bedrijven. Aangezien KEMP met BopV5 zich intensief op de Duitse markt richt is samenwerking met P.P.E. een prima ondersteuning. Anderzijds kan KEMP bij projecten in met name Engels-, Nederlands- en Franstalige landen P.P.E. ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het project voor een gipsproductie installatie in Marokko het afgelopen jaar.
Het personeel van beide ondernemingen zal flexibel worden ingezet, waarbij de werkzaamheden voor projecten zullen worden uitgevoerd op die locatie waar de beste expertise aanwezig is.
Daarvoor zullen de werkprocedures van de twee ondernemingen verder op elkaar worden afgestemd.
Contactpersonen:

Logo PPE Jürgen Trantow       +49-160 28 36 410
Frank Husse           +49-172 91 52 095

Haus 2 A
Münsterstraβe 5
D-59065 HAMM

 

3D software3d tekening
Afgelopen jaar hebben wij bij enkele van onze projecten al ervaring opgedaan met het ontwerpen van installatie delen in 3D.
De voordelen van het 3D ontwerpen zijn enorm, het ruimtelijk inzicht neemt enorm toe, en zonder de inzet van die techniek hadden wij onze projecten niet met goed gevolg kunnen realiseren.
Afgelopen maand hebben wij het 3D pakket Solid Works aangeschaft en zijn wij gestart met het opleiden van het personeel.
Het zal nog enige tijd duren voordat wij de benodigde bibliotheek met componenten hebben gevuld, maar momenteel wordt hier volop aan gewerkt. Kleine aanpassingen worden nu reeds in 3D uitgewerkt en ons streven is om eind dit jaar een eerste volledig project in 3D uit te voeren.
Uiteraard blijven wij indien gewenst, tekeningen in Autocad ondersteunen.

Projecten
Afgelopen zomer stond in het teken van inspecties en onderhoud van enkele betonmortel installaties.
Voor betoncentrale Rijnmond te Rotterdam heeft een medewerker van KEMP het preventief onderhoud begeleid, en daarnaast uiteraard actief meegewerkt. Het project is geheel volgens planning opgeleverd.
Daarnaast hebben wij een inspectie annex reparatie van de silofilters bij Dycore te Hasselt uitgevoerd. De installatie voldoet nu weer aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de milieuvergunning (reststof minder dan 5 mg per kubieke meter gefilterde lucht).

Ondanks de recessie worden er nog volop grootschalige bouwprojecten opgestart.
Veelvuldig wordt er bij dergelijke projecten gebruik gemaakt van tijdelijke op de locatie gevestigde betoncentrales. KEMP heeft in het verleden al bewezen het vergunningstraject voor een dergelijke installatie snel en vakkundig te kunnen realiseren. Opnieuw zijn wij gevraagd om een dergelijk traject te begeleiden.

Eens te meer bewijst het afgelopen half jaar de veelzijdigheid van KEMP en haar partners.
Wij helpen bedrijven bij het gehele traject, van bouw- en milieuvergunning, ontwerp, realisatie tot en met onderhoud.

Geïnteresseerd? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak (074-2914023).