Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

25-04-2024

Alvibra A/S uw specialist in trillingstechnologie.

bekijk het filmpje hier...

18-04-2024

Nieuwe mobiele mengers voor BouwPartner Badhoevese

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

Beursbericht

Noteer alvast in uw agenda, Solids Dortmund, 9 en 10 oktober 2024

SOLIDS DORTMUND KEMP

Bezoek MBA Instruments op standnummer L40, Hal 5

Projectmanagement

Waarom is projectmatig werken zo belangrijk?

  • Voorkomen van de volgende problemen:
   • Opdrachten
    • Lopen uit
    • Worden te duur
    • Zijn onduidelijk
    • Wijzigen ongecontroleerd
   • Mensen willen niet meedoen
   • Niemand is tevreden met resultaat
   • Niemand committeert zich

Door projectmatig te werken met een multidisciplinair team waarin naast technici ook verkoop en productie vertegenwoordigd zijn creëert men een team dat vanuit verschillende achtergronden kijkt naar de best mogelijke oplossingen.
Om een dergelijk proces te sturen naar een realistisch en concreet einddoel dient een project de volgende kenmerken te hebben:

  • Faseren
  • Beheersen belangrijke aspecten

Project management beheerselementen

Bij de uitvoer dient men er naar te streven een lopende fase goed af te sluiten voordat men doorgaat met de volgende fase. Per fase dient gestreefd te worden naar het volgende eindresultaat:

 • Initiatieffase
 • Er is een gelijk beeld bij alle betrokkenen met betrekking tot het project (wat is het wel en wat is het niet.!)
 • Definitiefase
 • Het concrete projectresultaat is vastgelegd in termen van prestaties, eisen en wensen (project- of technische specificatie).
 • Ontwerpfase
 • Er is een gedetailleerd uitgewerkt ontwerp.
 • Voorbereidingsfase
 • De uitvoering is goed voorbereid en kan gestart worden.
 • Realisatiefase
 • Het resultaat is zoals vastgelegd in het projectdocument.
 • Nazorgfase
 • Het gebruik en beheer van het project resultaat verloopt zoals bedoeld.

   

  Deze resultaten zullen niet zonder sturing kunnen worden beheerst. Een goed project let daarbij op alle essentiële aspecten die het resultaat van een project uiteindelijk bepalen:

 • Tijdbeheersing
 • Het project resultaat dient binnen de gesteld termijnen en capaciteit (mensen en middelen) te worden gerealiseerd.
 • Geldbeheersing
 • De kosten van de projectactiviteiten dienen binnen het budget te blijven zodat de geplande opbrengsten van het project worden gerealiseerd.
 • Kwaliteitsbeheersing
 • Het project moet voldoen aan de gestelde eisen (binnen de marges), met tussentijdse toetsing.
 • Informatiebeheersing
 • Het projectresultaat dient eenduidig te zijn vastgelegd en goedgekeurd. Ook moet vastliggen wie geïnformeerd moeten worden.
 • Organisatiebeheersing
 • Zorgen dat ieders taken en verantwoordelijkheden vastliggen maar daarnaast ook de wijze van samenwerken en het overdragen van (deel)resultaten.

   

  KEMP beschikt over projectleiders met ruim 40 jaar ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams.

  Klik hier om een voorbeeld te zien van een project dat is begeleid vanaf locatiekeuze tot productie.