Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

02-10-2023

Alvibra en MBA instruments leveren oplossingen voor uw vraagstukken

lees meer ...

27-09-2023

Alvibra; van foodgrade tot industrie

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

Beursbericht

Remix Dry Mortar - Bristol/ Van plan tot productie

Een project begint vaak met ideeën voor een product en verkenning van de markt. Zo ook het project van Remix Dry Mortar Ltd. voor de bouw van een tweede droge mortel installatie in ReceptuurEngeland. Door Kemp is de technisch projectleider voor dit project geleverd, welke vanaf het prille begin bij het project betrokken was. Naast de locatiekeuze (beoordelen geschiktheid terrein) diende de complete specificatie voor de installatie te worden opgesteld. Samen met de marketing en salesafdeling zijn de uitgangspunten voor het project gedefinieerd, waarbij vanuit het product en de productie is geredeneerd. Dit leidde tot de productsheet met daarin gedefinieerd:

 • Productsoort
 • Grondstoffen (incl. dosering)
 • Geraamde jaarproductie

Op basis van deze sheet is vervolgens de technische specificatie voor de installatie opgesteld.
De technische specificatie omvatte alle essentiële gegevens waaraan de offerte van een leverancier diende te voldoen, inclusief het pakket van eisen voor te leveren installatie zoals:

 • Commerciële condities (tarieven, garanties, ..)
 • Gegarandeerde productieniveau (bij gespecificeerde productmix);
 • Opslag volumes grondstoffen;
 • Doseer nauwkeurigheid;
 • Technische normen

Op de aanvraag zijn 4 inschrijvingen binnengekomen en deze zijn volledig geëvalueerd. Daarbij kwamen uiteraard vele vragen naar voren welke zijn teruggekoppeld aan de aanbieders.
Nadat de offertes voor zover nodig waren aangevuld en of uitgebreid zijn de resultaten uiteindelijk verwerkt in een directierapportage voor onze opdrachtgever.
Na interne bespreking is samen met een delegatie van Remix Dry Mortar in 3 dagen tijd een bezoek gebracht aan de referentie installaties van de drie overgebleven aanbieders.

Nadien zijn een naar aanleiding van voortschrijdend inzicht een aantal technische specificaties aangepast. Deze wijzigingen en de bevindingen van de bezichtigingen zijn aan de overgebleven aanbieders teruggekoppeld.

Daarna is de definitieve offerte door de drie partijen ingediend en na een laatste analyse is met twee partijen de eind onderhandelingen aangegaan.
Tijdens een 8 uur durende onderhandelingssessie, waarbij de projectleider van KEMP een belangrijke taak had, zijn de laatste technische- , financiële en commerciële details vastgelegd.
Aan het einde van die dag is er na veelvuldig overleg met twee aanbieders een unaniem besluit genomen voor de uiteindelijke leverancier.

Aangezien er een termijn van 9 maanden voor de realisatie van dit project 3D ontwerpschets | Remix-Bristol UK wasovereengekomen (vanaf opdracht tot en met het eerste product), diende er direct intensiefteworden gewerkt aan engineering van de installatie.
De Technische projectleider was aanspreekpunt voor de goedkeuring en verdere detaillering van de fabrieksontwerpen. Tevens was hij belast met het ontwerp van lay-out van het fabrieksterrein en aanvullende zaken:

 • Elektriciteit- / water-/ riool-/ en telefoonaansluiting;
 • Ontwerp fundatie en aanbesteding;
 • Ontwerp riolering terrein inclusief verharding;
 • Realisatie opslaghal;
 • Realisatie kantoor gebouw;
 • Ontwerp kleuren schema buitenzijde fabriek.

Voor dit laatste is een driedimensionaal computer model gebruikt om een juist inzicht in hetresultaat te krijgen. Er waren 2 varianten uitgewerkt en op basis van dit model is het uiteindelijk ontwerp bepaald.

Van ontwerp tot realisering

Na een engineeringsfase van 3 maandenkonden de onderdelen worden geproduceerd,
onderwijl werd het fundament voorbereid.
Daartoe moesten onder andere ruim 180 palen worden geheid en moest ook een kelder meteen diepte van 6 meter voor de gelijkvloersezandbunker voor de materiaal invoer worden gerealiseerd.
Door de KEMP is ook het toezicht op de juiste uitvoer van de bouwactiviteiten uitgevoerd.

Door extra inspanning van de aannemer tijdens de jaarwisseling kon de montage exactOperator schermconform planning starten. En ondanks de soms winterse omstandigheden verliep de montagevolgens planning.
De essentiële installaties (droger, menger, besturing) werden voor transport afgenomen om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen te signaleren.
Grote problemen zijn daarmee dan ook voorkomen en na een uitgebreide test en afstelperiode kon worden begonnen met de inbedrijfname.

Tijdens deze periode was de projectleider permanent aanwezig om leiding te geven aan de opstart van de installatie en tevens toe te zien op een adequate instructie van het bedienend personeel.
Uiteindelijk kwamen de eerste mengsels met slechts 1 week vertraging op het gehele project uit de installatie.Uiteraard moesten nog diverse testen worden uitgevoerd en ook nog de nodige optimalisaties.

Een eerste afname van de installatie kon niet succesvol worden afgesloten aangezien de gegarandeerde  capaciteit niet werd gehaald. Uiteindelijk kon na nog een maand de tweede capaciteits- en kwaliteitscontrole plaatsvinden. Daarbij werd een vooraf afgesproken receptmix geproduceerd  (standaard mengsels en hoogwaardige kleurmengsels) binnen de gestelde grenzen (doseringsnauwkeurigheid en snelheid).

Terwijl de installatie produceerde heeft in de periode daarna de verdere afwerking Remix Bristol UKplaatsgevonden, zoals de aanleg van het riool en de terrein verharding. Het gehele project kon uiteindelijk binnen het jaar worden afgesloten met een feestelijkeofficiële opening door de Remix directie.