Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

25-04-2024

Alvibra A/S uw specialist in trillingstechnologie.

bekijk het filmpje hier...

18-04-2024

Nieuwe mobiele mengers voor BouwPartner Badhoevese

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

Beursbericht

Noteer alvast in uw agenda, Solids Dortmund, 9 en 10 oktober 2024

SOLIDS DORTMUND KEMP

Bezoek MBA Instruments op standnummer L40, Hal 5

Technisch advies

Engineering

Engineering kan plaatsvinden op basis van zowel eigen kennis en capaciteit als ook de kennis van ervaren bureaus  waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.
Juist op dit vlak is de ruime praktische ervaring van belang zodat tijdens de ontwerpfase geen onnodig kostenintensieve oplossingen worden uitgewerkt.
De engineering gebieden zijn:

 • Installaties voor betonmortel, droge mortel, asfalt, puinbrekers, cement en gips
  • Concept ontwerpen
  • Technische specificaties
 • Procesverbetering
  • Cyclustijd analyse
  • Overall Equipment Efficiëntie (OEE)
  • Failure mode effect analyse (FMEA)
 • Diversen
  • Milieu
   • Aanvragen milieuvergunning
   • Milieuzorgsystemen
  • Aanvragen bouwvergunning

Maintenance Management

Het aloude spreekwoord 'meten is weten' is hierop zeker van toepassing. Veelal maken onderhoudsdiensten te weinig gebruik van kennis opgedaan in het verleden. De kennis zit veelal bij de monteurs en te weinig in een gestructureerd kennissysteem.OEE Maintenance Tracker
Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn is het beschikken over een onderhoudsmanagement pakket veelal het begin van het realiseren van een verbeteringstraject.
KEMP kan bedrijven adviseren over het verbeteren van onderhoud van hun installaties en machines.
Daarnaast ondersteunt KEMP op basis van een jarenlange ervaring het onderhoudsmanagementpakket Maintenance-tracker, dat bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van hun onderhoud.
Onderhoudskosten overstijgen de aanschafkosten van installaties met een veelvoud, het is derhalve een gebied waar met verantwoorde kostenbeheersing uitstekende resultaten kunnen worden behaald.  

Projectmanagement

Een goede projectaanpak verdient zichzelf terug, doordat de voorspelbaarheid van zowel het projectresultaat als het projecttijdpad toenemen.
Het begeleiden van een project kan een tijdintensieve zaak zijn afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. De opdrachtgever dient geïnformeerd te worden over zaken als:Droge mortel installatie Bristol UK

 • Tijdpad (planning)
 • Financiën (budget)
 • Kwaliteit (technische specificatie)

Veelal wordt gekozen voor een klein maar multidisciplinair team waarbij de technische inbreng vanuit het bedrijf zelf plaatsvindt.
KEMP heeft veel ervaring met het leiden van dergelijke projectteams.