Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

18-10-2021

KEMP BV ontwerpt inblaasbeveiliging ter voorkoming van het inblazen in de verkeerde silo.

lees meer ...

16-05-2021

KEMP BV werkt aan een oplossing ter voorkoming van het inblazen in de verkeerde silo.

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

studiedag
“Beheer van technische documentatie voor TD-ers”

Op 27 november jl. is evenals in 2006 de studiedag “Beheer van technische documentatie voor TD-ers” gehouden.
Wij konden ons wederom verheugen op een grote belangstelling van meer dan 40 deelnemers, waaruit blijkt dat het onderwerp leeft onder het personeel van de technische diensten.
De studiedag is op initiatief van MMC door KEMP in samenwerking met DOCUMENT verzorgd.

DOCUMENT is een bedrijf dat zich fulltime bezig houdt met de problematiek van het document beheer en ook beschikt over een enorme theoretische kennis (zie ook belangrijke links).
De benadering vanuit KEMP is veelal praktijk gericht waarbij met beperkte middelen een maximaal resultaat wordt nagestreefd.
De studiedag geeft in vogelvlucht de problemen weer zoals die in de praktijk voorkomen en mogelijke oplossingen daarvoor.
Door vragen en discussies tijdens de presentaties worden verschillende onderwerpen verder uitgediept, waardoor verbanden met de praktijk worden gelegd.

De behandelde onderwerpen zijn:

  • Waarom beheren van technische documentatie
    • Vanuit primaire taak van de TDexample graphic
    • Vanwege wetgeving
    • Vanwege efficiëntie
  • Soorten documenten en verschijningsvormen
  • Vormgeven technisch documenten beheer
  • Hulpmiddelen voor documenten beheer

Bij dit laatste onderwerp is naast het bestaan van specifieke pakketten voor documenten beheer ook gewezen op de huidige mogelijkheden van bestaande onderhoudsmanagement pakketten op dit vlak.
Deze pakketten voorzien steeds vaker in deze functie, zie ook elders op deze website het onderhoudsmanagement pakket BopV5.

Het is nog niet bekend of ook in 2008 wederom een studiedag zal worden georganiseerd, mede omdat wordt overwogen een leergang over dit onderwerp te organiseren.
Uiteraard bestaat bij voldoende deelname ook de mogelijkheid om deze studiedag bij een bedrijf intern te organiseren, of uw bedrijf op andere wijze te ondersteunen bij het beheer van uw documentatie.
Mocht u daarvoor belangstelling hebben dan kunt u daarvoor het contact formulier van deze site gebruiken.